steinsfjorden-terrasse
Logo

Gjør drømmen om å eie til virkelighet med Steinsfjorden Deleie. 

Med vår deleiemodell kan du skape ditt eget hjem uten å måtte bære hele økonomiske byrden alene. Steinsfjorden Deleie gir deg muligheten til å eie en del av boligen din og nyte full boligfrihet. 

Hva er Steinsfjorden Deleie?

Med Steinsfjorden Deleie kan du sikre deg minimum 10 % eller mer av din drømmebolig og bo i hele. Resten av boligen betaler du en leie tilsvarende markedsprisen for Steinsfjorden Deleies andel. Du må minimum kjøpe 10 % av boligen, men du har friheten til å velge din eierandel. Og senere, hvis det passer for deg, har du muligheten til å øke din eierandel - til du til slutt eier hele boligen selv.

Hvordan fungerer Steinsfjorden Deleie?

Ved å være med i Steinsfjorden Deleie kjøper du boligen sammen med Steinsfjorden Deleie og får disponere hele boligen selv. Du og Steinsfjorden Deleie vil være felles eiere av boligen, og den må være ditt primære bosted. Du kan velge å kjøpe 10 - 90 prosent av boligen, mens Steinsfjorden Deleie beholder den gjenværende eierandelen. For å delta i Steinsfjorden Deleie trenger du egenkapital. Kravet til egenkapital er 15 prosent av den totale kjøpesummen for andelen. For eksempel, hvis du kjøper 50 prosent av en bolig til en totalpris på 6 millioner, vil din andel være 3 millioner kroner. Da må du ha en egenkapital på 450 000 kroner.

Gå fra leie til eie med Steinsfjorden Deleie.

Steinsfjorden Deleie er tilgjengelig for alle som ønsker å kjøpe sin primærbolig og delta i et nytt boligprosjekt med borettslagboliger. Alt du trenger er egenkapital for den andelen du ønsker å kjøpe samt et finansieringsbevis. Med Steinsfjorden Deleie kan du gjøre drømmen om å eie til virkelighet og entre boligmarkedet med trygghet.