steinsfjorden-terrasse

Status fra byggeplass - alle bygg er påbegynt. Detaljer begynner å komme på plass. Tømrere, elektriker og rørleggere i full sving. Arbeider med hagen starter i mai. Her skal masser fylles imellom byggene.

Powered by Plyo | Visuals by 3D Estate